มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW) - 360W230608

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW)

รหัสทัวร์ : 360W230608
มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW)

เดินทางช่วง
20 ก.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 13,999 16,999 แสดง - 32
Sold Out
28 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 13,999 16,999 แสดง - 19
Sold Out
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
Sold Out
11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 13,999 16,999 แสดง - 30
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
31 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 11,999 14,999 แสดง - 30
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 11,999 14,999 แสดง - 30
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 11,999 14,999 แสดง - 30
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 11,999 14,999 แสดง - 30
5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 14,999 17,999 แสดง - 30
Sold Out
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
23 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 13,999 16,999 แสดง - 30
Sold Out
24 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW)
มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW)
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน