เกี่ยวกับเรา

-บริษัท 360 เวิลด์ เอสเตท แอนด์ ทัวร์ จำกัด

เป็นบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำในประเทศไทยที่เปิดดำเนินกิจการสำหรับการบริการการท่องเที่ยวครบวงจร ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ บริษัท ฯได้เปิดดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2545 และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฯ กับกรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในนาม “บริษัท 360 เวิลด์ทัวร์ จำกัด ” ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0105545033661

พร้อมกันนี้บริษัทได้จดทะเบียนการท่องเที่ยว ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยถูกต้องตามกฎหมาย และได้ใบอนุญาตประกอบธรุกิจนำเที่ยว เลขที่11/06990 โดยใช้ชื่อในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในนาม “ บริษัท 360 เวิลด์ทัวร์ จำกัด ” ซึ่งขณะนี้บริษัทได้อยู่ภายใต้สำนักงานพัฒาการท่องเที่ยว และได้เป็น สมาชิกกับระบบการจองตั๋วเครื่องบินชั้นนำซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของ 3บริษัท ได้แก่ ระบบการจอง Amadues, Galilao, และ Abacus Thailand. ซึ่งทำให้เราสามารถหาตั๋วเครื่องบินในราคาประหยัด และเหมาะสมที่สุดได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ข้อมูลบริษัท

ชื่อ นาย นรรัตน์ สิมะพิเชฐตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
การศึกษา จบปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเลคทรอนิกส์
ชื่อบริษัทบริษัท 360 เวิลด์ทัวร์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน 374 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพ
โทร (662) 435-3339, 083-7199991
Fax (662) 434-5787
วันที่ก่อตั้งสำนักงาน26 มีนาคม 2545
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว11/06990

พร้อมเมื่อไหร่ก็เที่ยวได้ สามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม
กับตัวคุณเองได้ทุกเวลา
ที่คุณสะดวก

มีครบทุกสายการบิน ไม่พลาดทุกสายการบินที่
จะพาคุณไปท่องเที่ยวที่
ที่คุณอยากไป

พักผ่อนแบบหมดห่วง พักผ่อนอย่างสบายใจตอบโจทย์
ในการท่องเที่ยวของคุณ
ให้ดีที่สุด

นโยบายของเรา

มั่นใจทุการท่องเที่ยวได้ ที่นี่ 360 World Tour

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ฯ ในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และตรงไปตรงมา และการบริการที่คำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าของบริษัท ฯ เป็นสำคัญ บริษัท ฯ จึงมีบริการต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศครบวงจร

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินทุกสายการบิน ทั้งชั้นราคาประหยัด จนถึงชั้นธรุกิจ พร้อมทั้งตั๋วนักเรียน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
  • รับจัดหาและจองโรงแรมที่พักทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ในราคาที่เหมาะสม
  • บริการรับจัดกรุ๊ปทัวร์ แบบหมู่คณะ ทัวร์ต่างประเทศ ได้แก่ ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น พม่า เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงค์โปร์ ยุโรปตะวันตกและตะวันออก ฯลฯ
  • รับจัดประชุมและสัมนา สำหรับ บริษัท สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ
  • บริการรถเช่าทุกประเภท

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ หวังว่า จะเป็นทางเลือกเพื่อให้บริการแก่ท่านทั้งหลายในโอกาสต่างๆทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ทั้งบริษัทสถาบันกาศึกษา และหน่วยงานราชการที่เลือกใช้บริการกับทางบริษัทฯ