นนัสการ 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า

นนัสการ 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า

March 24, 2019 | by 360 World Tour

นนัสการ 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ประเทศพม่า

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า หรือ ประเทศพม่า เรียกได้ว่าเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกับประเทศไทยที่แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปไหว้พระตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้สมกับที่พม่าถูกยกให้เป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา


1. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) ,พม่า
พระมหาเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่ของเมืองประเทศพม่า ที่มีอายุกว่าสองพันห้าร้อยปี มีชื่อเดิมว่า “ ดากอง” หรือ ‘’ตะเกิง” แล้วจึงได้เปลี่ยนมาเป็น ย่างกุ้ง ชเวดากอง แปลว่า เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง ซึ่งเป็นมหาเจดีย์ทองที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ซึ่งภายในจะประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น และเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน 3 พระองค์ โดยรอบองค์พระเจดีย์นี้ยังมี พระประจำวันเกิด โดยประดิษฐานทั้ง 8 ทิศ รวม 8 องค์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสักการะ

2. เจดีย์ไจ้ก์ทิโย (Kyaikhtiyo Pagoda) หรือ พระพุทธอินทร์แขวน ,พม่า
ไจ้ก์ทิโย หมายความว่า หินรูปหัวฤาษี มีลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆที่ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆสีทอง ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ ของประเทศพม่า พระธาตุอินทร์แขวนนี้ ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา ถือเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ บริเวณโดยรอบทางขึ้นไปถึงองค์พระธาตุ มีอาคารสร้างเป็นศาลาเข้าไปไหว้สองจุด คือ รูปปั้นพระนางชเวนันจิน และภาพเล่าเรื่องประวัติของพระธาตุอินทร์แขวน ที่มีชาวพม่านิยมเอาธนบัตรมาลอยน้ำแล้วอธิฐาน และยังสามารถซื้อแผ่นทองคำ เพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน หรือ นำระฆังมาแขวนบริเวณรั้วรอบองค์พระธาตุเพื่อให้เกิดความสำเร็จและความมีชื่อเสียง

3. พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ,พม่า
ชเวสิกอง มีความหมายว่า เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ ภายในเจดีย์เชื่อว่าบรรจุพระทันตธาตุและบรมสารีริกธาตุ เจดีย์ชเวสิกอง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพม่าที่มีเหนือมอญ และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาในศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ลักษณะเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำแบบมอญ ประดับลวดลายงดงาม ปัจจุบันมีความสูงราว 53 เมตร หรือ 160 ฟุต ซึ่งชาวพม่านิยมมาขอความสำเร็จอีกที่หนึ่ง

4. พระมหามัยมุนี (Mahamuni Buddha) ,พม่า
ต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี ภายหลังได้มีชาวพม่าการบรูณะวัดขึ้นใหม่ มีขนาดใหญ่กว่าเดิม และยังเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่า โดยมีพิธีที่ถือว่ามีความสำคัญ คือร่วมพิธีการล้างพระพักตร์ เป็นการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและผู้มาสักการะ

5. เจดีย์ชเวมอดอร์ (Shwemawdaw Pagoda) หรือ พระธาตุมุเตา ,พม่า
เจดีย์ชเวมอดอร์เป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในพม่า โดยต้องแหงนหน้าขึ้นมอง จนจมูกถูกแสงแดดแผดเผา จึงจะมองเห็นยอดเจดีย์ มุเตา ภาษามอญ จึงแปลว่า จมูกร้อน ความโดดเด่นของเจดีย์ชเวมอดอร์จะมีลักษณะแบบมอญแตกต่างจากเจดีย์ชเวดากองของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เจดีย์แห่งนี้ยังมีจุดอธิฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณยอดเจดีย์ที่หักลงมา ด้วยน้ำหนักที่มหาศาล แต่ยอดฉัตรกลับคงสภาพเดิม โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวพม่าและไทยสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หัก เพื่อความสิริมงคลเปรียบเสมือนดั่งการค้ำจุนชีวิตให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป