นนัสการ 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า

นนัสการ 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า

March 24, 2019 | by 360 World Tour

นนัสการ 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ประเทศพม่า

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า หรือ ประเทศพม่า เรียกได้ว่าเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกับประเทศไทยที่แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปไหว้พระตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้สมกับที่พม่าถูกยกให้เป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา


1. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) ,พม่า
พระมหาเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่ของเมืองประเทศพม่า ที่มีอายุกว่าสองพันห้าร้อยปี มีชื่อเดิมว่า “ ด