ใส่ชุดฮันบกเที่ยวพระราชวังดังในประเทศเกาหลี

ใส่ชุดฮันบกเที่ยวพระราชวังดังในประเทศเกาหลี

August 26, 2019 | by 360 World Tour

ใส่ชุดฮันบกเที่ยวพระราชวังดังในประเทศ(เกาหลี)

1.พระราชวังเคียงบกกุง โซล,(เกาหลี)

1ใน5 พระราชวังที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเกาหลี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของโซล จึงเรียกกันว่า พระราชวังทางเหนือ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1394 ถูกใช้เป็นที่ประทับราชการของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ของเกาหลี ปัจจุบันเป็นพระราชวังที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงาม และถ่ายรูปกับจุดยอดฮิตที่ห้ามพลาด บริเวณประตูกวางฮวามุน ที่มีฉากหลังเป็นทหารผลัดเปลี่ยนเวรยามและการแสดงโชว์ให้ได้ชม

ใส่ชุดฮันบก ในพระราชวังเกาหลี 2019

2.พระราชวังชางด็อกกุง โซล,(เกาหลี)

เป็นพระราชวังอันดับที่สอง ที่สร้างหลังจากพระราชวังเคียงบกกุง เป็น1ใน5 พระราชวังที่มีความสำคัญต่อกษัตริย์หลายพระองค์ในพระราชวงศ์โซซอน พระราชวังหลวงที่ยังคงเก็บรักษาไว้ในสภาพดีและสมบรูณ์ที่สุดได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ยกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997ในช่วงของฤดูใบไม้ผลินั้นจะเต็มไปด้วยต้นซากุระที่บานสะพรั่งจะเป็นจุดถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว

ใส่ชุดฮันบก ในพระราชวังเกาหลี 2019

3.พระราชวังคย็องฮี โซล,(เกาหลี)

1ใน5 พระราชวังหลวงที่มีความสำคัญของเกาหลีที่มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังอื่น ภายในพระราชวังคย็องฮีจะมีอาคารตำหนักต่างๆกว่า 100 อาคาร ตำหนักสำคัญที่ห้ามพลาดชมเลยคือ ตำหนัก Sungjeongjeon เเละ Jajeongjeon ที่ใช้สำหรับการออกว่าราชการและพบปะกันของเหล่าขุนนาง สามารถเดินทางมายังพระราชวังคย็องฮีโดยรถไฟใต้ดินสายที่ 5 มาลงสถานีSeodaemun

ใส่ชุดฮันบก ในพระราชวังเกาหลี 2019

4.พระราชวังถ็อกซูกุง โซล,(เกาหลี)

ตั้งอยู่หัวมุมแยกใจกลางเมืองกรุงโซลพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลีที่ถูกล้อมรอบไปด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่มีเอกลักษณ์ มีจุดเด่นของอาคารที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตกและประวัติศาสตร์ของสะพานกึมชอน

ใส่ชุดฮันบก ในพระราชวังเกาหลี 2019

5.พระราชวังชังกย็อง โซล,(เกาหลี)

พระราชวังที่มีความเก่าแก่และเป็น1 ใน 5 พระราชวังที่มีความสำคัญอย่างมากของเกาหลี ภายในมีบริเวณที่กว้างใหญ่และสวนอุทยานที่มีความสวยงาม พื้นที่บางส่วนมีการดัดแปลงทำเป็นสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์อกด้วย จุดสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่ประตูฮงอวามุนและสะพานหินโค้งอกซ็องกโยที่มีความยาวถึง 9.9 เมตร

 

ใส่ชุดฮันบก ในพระราชวังเกาหลี 2019

ติดตาม 360worldtour ได้ที่ 

ลิ้งโปรแกรมทัวร์เกาหลี www.360worldtour.com

Facebook : www.facebook.com/360worldtour

Email : booking@360worldtour.com

Tel : 083-7199991 , 091-4141318